EXTREME SPOR SEYAHAT SİGORTASI


Teminatlar

Tüm Dünya EURO

Yurtiçi TL

Tıbbi Tedavi

30.000

2.500

Arama ve Kurtarma

15.000

10.000

Tibbi Nakil ve geri dönüş

1.500

1.500

Cenaze Nakli

Dahil

Dahil

Hukuki Danışmanlık

Dahil

Dahil

Acil Mesajlar

Limitsiz

Limitsiz

Genel Bilgi

Limitsiz

Limitsiz

Nakit Avans

1.500

1.500

Tıbbi Danışmanlık

Dahil

Dahil

Kanuni İşlemlerle ilgili Kefalet

5.000

5.000

 

TEMİNATLAR

Sigorta süresince bir spor kazası durumunda ve bu poliçe kapsamında acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya yaralanması durumunda, Coris INTERNATIONAL; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Kapsam içerisinde olan sporlarla ilgili ya da  acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi durumunda, Tüm Dünya kapsamında (Türkiye Hariç) 30.000 EUR. ya kadar ,Türkiye sınırları içerisine ise 2.500 TL’ye kadar  tıbbi, farmasotik ve hastane giderlerini kapsam içerisinde olacaktır.

Bir kaza durumunda,doktor tavsiyesi üzerine Asistans Şirketi  yaralıyı kaza yerine en yakın ve en iyi donanımlı hastaneye ulaşım ödemesi ve tıbbi tedaviyi organize edecektir.
Sigortalı yattığı hastanede 7 günden fazla kalması ve yanında refakatçi gerekiyorsa, Asistans Şirketi  sigortalı tarafından istenilen bir yakınının seyahat organizasyonunu yapacaktır.

Asistans  Şirketi  Yaralı Sigortalının seyahat tarihi ilan edildiğinde, Sigortalıyı Türkiye’de ikamet ettiği yere gönderme ve ödeme organizasyonunu üstlenecektir.

 

Asistans Şirketi durum nedeniyle sigortalı ve beraberindeki  kişileri kurtarma ve araştırma giderlerini Türkiye dışında olay başına 15.000 EUR.ya kadar, Türkiye içinde olay başına  10.000 TL ye kadar  kapsamı içindeki sporlarda karşılamaktadır.

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki bir durum nedeniyle vefatı halinde Coris INTERNATIONAL; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edip ödemeyi yapacaktır.
Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Spor esnasında,sigortalıya bedensel zarar getirecek bir kaza geçirirse,sigortalı kaza sorumlusuna karşı yasal işlem başlatır.İlk mahkeme haricinde  sigortacı gerekirse,kaza sorumlusuna dava açacaktır.

Spor esnasında sigortalı, yerel makamlar tarafından cezai bir kefalet bağı ödenmesine tabi ise, Asistans Şirket yurtdışında 5.000 EUR. Ya, yutiçinde ise 5.000 TL ye kadar karşılar. Sigortalı, bu madde çerçevesinde yapılan ödemeleri faturayı aldıktan sonra 15 gün içinde asistans şirkte iade etmekle yükümlüdür.

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yurtdışında 1.500 € limit dahilinde, yurtiçinde ise 1.500 TL limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar Sigortalı’ya verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda Coris INTERNATIONAL Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir.

Sigortalının talebi üzerine Coris INTERNATIONAL, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

 

İLGİLİ SPORLAR
Her sporu; 6000 m üzerinde dağcılık, yarış kızağı, olimpiyat luge, tehlikeli hayvan avcılığı, iskelet, mağaracılık, hava sporları dışında.( uygun ek prim ödenmiş ise),(motor sporları ve hava sporları da uygun ek prim karşılığında karşılanır.)
PRİMLER

GÜN

436 / PRİM EURO

441 / PRİM TL

1 - 7 gün                           

15

15

8 - 15 gün

25

25

16 - 30 gün

35

35

441 ÜRÜN EK PRİM UYGULAMASI
65 yaşa kadar yukarıdaki primler uygulanır. Maksimum sigortalanma yaşı 85 dir.
65-70 arasında %50 sürprimli
71-75   arasında %100 sürprimli
75-85 arasında %200 sürprimli
86 yaş ve üzeri sigortalanmamaktadır.

436 ÜRÜN EK PRİM UYGULAMASI:
65 yaşa kadar yukarıdaki primler uygulanır. Maksimum sigortalanma yaşı 80 dir.
66-70 fiyat %50 sürprimli
71-75 yaş %100 sürprimli
76-80 yaş %200 sürprimli
81 yaş ve üzeri kesilmiyor.

TEMİNAT DIŞI HALLER

 

Bu poliçe aşağıdaki olaylardan biri tarafından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kaza ödemez.

4. SOMPO JAPAN Sigorta ve Coris INTERNATIONAL, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR

EK 1. ACİL HASTALIKLAR LİSTESİ

Markatek Bilişim Hizmetleri