Erken Rezervasyon Poliçesi


Erken Rezervasyon Ürün Soumluluk Sigortası

Erken Rezervasyon Sigortası Genel Uygulamalar

Poliçe İşlemleri
Poliçe Turizm şirketi adına düzenlenmektedir. Seyahat satın alan kişilerin isim listesi iki haftada bir sigorta şirketine iletilecektir. Listede kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, ulaşım hariç toplam ödeme tutarı, gidiş ve dönüş tarihi ve rezervasyon numarası bilgilerinin olması gerekmektedir.

FİBA Sigortanın Yükümlülüğü
Sigortalının erken rezervasyonu iptal ettirmek zorunda kalması durumunda seyahat acentesinin geri ödeme yapamayacağı tutar poliçe limitleri dahilinde Fiba Sigorta tarafından temin edilmektedir. Erken Rezervasyon iptalinde turizm şirketinin sorumluluğu toplam tutarın %75 i, Fiba Sigortanın sorumluluğu ise toplam tutarın %25 i ile sınırlıdır. Turizm şirketi, ödemekle yükümlü olduğu toplam tutarın %75 i için hiç bir şekilde sigortalıları sigorta şirketine yönlendiremez. Poliçe sahibi kişilere turizm şirketinin sorumluluğunda bulunan tutara ait ödemenin tamamı yine turizm şirketi tarafından yapılır.

Fiba Sigorta toplam poliçe adedinin %10’un ve toplamda ise 500.000 TL ye kadar oluşacak hasarlardan sorumludur.

Kapsam Dışında Haller
Hasar Anında Yapılması Gerekenler ve Gerekli Evraklar
Rezervasyon iptal talepleri sigortalı tarafından her durumda turizm şirketine yapılacaktır. Sigorta şirketine iletilecek evraklar; sigortalı kişinin ödemesini gösteren makbuz, turizm şirketi tarafından düzenlenmiş fatura, sigortalı ve turizm firması arasında düzenlenmiş imzalı sözleşme, iptal gerekçesine ait sigortalı dilekçesi ve mücbir sebeplerde doktor raporu, ölüm raporu, itfaiye raporu, polis tutanağı gibi belgelerden oluşmaktadır. Gerekli evrakların tamamı turizm şirketi tarafından alınıp sigorta şirketine iletilecektir. Ayrıca, turizm şirketi yapılmış olan iptallerde otele ödemek zorunda kaldığı ve ödediği tutara ait faturayı da sigorta şirketine ibraz etmesi gerekmektedir. Ödemenin fatura ile belgelenememesi durumunda sigorta şirketinin sorumluluğu bulunmamaktadır.Erken Rezervasyon Sigortası Primleri
Erken Rezervasyon Sigortası Toplam Tatil Tutarı (konaklama + otel transfer) karşılığı olan ve aşağıda tutar karşılıkları liste halinde verilen aralıklara göre TL olarak hesaplanır. Poliçe primi ilgili kayıtlardaki toplam kişi sayısına göre toplam tutar dikkate alınarak prim hesaplaması yapılacaktır. 

Erken Rezervasyon Sigortası Primleri:
1.000TL’ye kadar olan tutarlar için prim 10 TL. 
1.000 - 1.500 TL arası olan tutarlar için prim 15 TL. 
1.501 – 2.000 TL arası olan tutarlar için prim 20 TL. 
2.001 – 2.500 TL arası olan tutarlar için prim 25 TL. 
2.501 -  3.000 TL arası olan tutarlar için prim 30 TL. 
3.001 -  3.500 TL arası olan tutarlar için prim 35 TL. 
3.501 -  4000  TL arası olan tutarlar için prim 40 TL. 
4.001 -  4.500 TL arası olan tutarlar için prim 45 TL
4.501 -  5.000 TL arası olan tutarlar için prim 50 TL. 
5.001 -  5.500 TL arası olan tutarlar için prim 55 TL. 
5.501 -  6.000 TL arası olan tutarlar için prim 60 TL. 
6.001 -  6.500 TL arası olan tutarlar için prim 65 TL. 
6.501 -  7.000 TL arası olan tutarlar için prim 70 TL. 
7.001 -  7.500 TL arası olan tutarlar için prim 75 TL. 
7.501 -  8.000 TL arası olan tutarlar için prim 80 TL. 
8.001 -  8.500 TL arası olan tutarlar için prim 85 TL. 
8.501 -  9.000 TL arası olan tutarlar için prim 90 TL. 
9.001 -  9.500 TL arası olan tutarlar için prim 95 TL. 
9.501 -10.000 TL arası olan tutarlar için prim 100 TL.

Yukarıda belirtilen fiyat aralıklarının karşılığı olan Erken Rezervasyon Sigorta bedelinin eksik ya da fazla alınması durumlarında doğabilecek tüm maddi/manevi sorumluluk ve fark tutarından ilgili turizm şirketi sorumludur.


Markatek Bilişim Hizmetleri